Poslovni plan kot instrument temeljnega planiranja

    Aktivität: VortragWissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)

    Zeitraum1 Nov. 1993
    EreignistitelIb revija, za strokovna in metodoloska vpransanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije, XX Postvetovanje o podjetniskem planiranju
    VeranstaltungstypKeine Angaben
    BekanntheitsgradInternational