PhD Fellowship of the Austrian Economic Association (NOEG)

  • Disslbacher, Franziska (Empfänger*in)

Auszeichnung

Verleihende OrganisationNOeG - Nationaloekonomische Gesellschaft (Austrian Economic Association)