Americká finančná kríza a jej globálne následky

Joachim Becker, Johannes Jäger

Publikation: Populärwissenschaftliche Artikel (z.B. Magazine)Populärwissenschaftlicher Artikel

OriginalspracheSlowakisch
ZeitschriftSlovo Nr. 41, S.5
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Okt. 2008

Zitat