Automatic Gauge Changing TechnologyTask 2: Market ResearchReport on the Work Performed under the Contract № 13.009/13.006within the Framework of the Joint Working Group UIC / OSJD

Sebastian Kummer, Hans-Joachim Schramm, Genady E. Pisarevsky, Selene Vega

Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtForschungsbericht/Gutachten

OriginalspracheEnglisch
ErscheinungsortVienna - Moscow
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2014

Zitat