Blaginski ucinek in pomislaki

Publikation: Beitrag in Buch/KonferenzbandBeitrag in Konferenzband

OriginalspracheSlowenisch
Titel des SammelwerksGospodarski Vestnik. Slovenski poslovni tednik, Stevilka 43, 27. Okt., ('Aktualno') 1994
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1994

Zitat