Compulsory Liability Insurance from a European Perspective

Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtSammelband (Herausgeberschaft)

OriginalspracheEnglisch
ErscheinungsortBerlin
VerlagWalter de Gruyter GmbH
ISBN (Print)978-3-11-0486
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2016

Zitat