EU Constitution, Dependent Development and the Centre-Periphery Debate

    Publikation: Beitrag in Buch/KonferenzbandBeitrag in Sammelwerk

    OriginalspracheEnglisch
    Titel des SammelwerksA New All-European Development Model in an Enlarged EU. Social and Economic Aspects, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzial Ekonomii, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, Paporty, Opraciowania, Referaty, 25, 53-68, Poznan 2004
    PublikationsstatusVeröffentlicht - 2004

    Zitat