Extension of the Empirical Stock-Flow Consistent (SFC) Model for Austria: Implementation of Several Asset Classes, a Detailed Tax System and Exploratory Scenarios

Michael Gregor Miess, Stefan Schmelzer

Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtForschungsbericht/Gutachten

OriginalspracheEnglisch
ErscheinungsortWien
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2016

Zitat