Financial Crimes. A Threat to Global Security

Maximilian Edelbacher, Peter Kratcoski, Michael Theil

Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtSammelband (Herausgeberschaft)

OriginalspracheEnglisch
ErscheinungsortBoca Raton London New York
VerlagCRC Press
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Juli 2012

Zitat