Good Practice Guide: Impact of E-Learning on SMEs, In: New Models for enhancing use of E-Learning for SME lifelong Learning – The experience approach. 26 pages

Petra Rietsch, Joachim Höhn

    Publikation: Buch, Herausgeberschaft, BerichtForschungsbericht/Gutachten

    OriginalspracheDeutsch (Österreich)
    ErscheinungsortVienna
    PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Okt. 2006

    Zitat