O koristnosti ekonomike malih in srednje velikih potjetij in posvetovanja „Management in razvoj“ Gubno, S. 6-12

Josef Mugler

    Publikation: Andere PublikationenÜbersetzung

    OriginalspracheTschechisch
    MediumBelak in soavtorji: Razvoj podjetja in razvojni managem. Posebnosti malih in srednje velikih podetij
    PublikationsstatusVeröffentlicht - 1 Mai 1998

    Zitat