Polozhitel'naya ocenka v professional'nom obshchenii: kompliment i samopokhvala

Publikation: Beitrag in Buch/KonferenzbandBeitrag in Sammelwerk

OriginalspracheRussisch
Titel des SammelwerksKhvala i khula v yazyke i kommunikacii
Herausgeber*innen L.L. Fedorova
ErscheinungsortMoskva
VerlagRGGU (Russian State University of the Humanities)
Seiten137 - 162
ISBN (Print)978-5-7281-1762-9
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2015

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

 • 605004 Kulturwissenschaft
 • 508007 Kommunikationswissenschaft
 • 605002 Kulturgeschichte
 • 602004 Allgemeine Sprachwissenschaft
 • 602
 • 602047 Slawistik
 • 602054 Vergleichende Sprachwissenschaft
 • 602040 Psycholinguistik
 • 602048 Soziolinguistik
 • 602051 Translationswissenschaft
 • 605
 • 503011 Fachdidaktik Geisteswissenschaften
 • 602041 Rhetorik

Zitat