Produkty pitanija kak javlenie russkogo jazyka i kul'tury

    Publikation: Beitrag in Buch/KonferenzbandBeitrag in Konferenzband

    OriginalspracheRussisch
    Titel des Sammelwerks13. Mednarodni slavistichni kongres. Zbornik povzetkov. 2. del. Ljubljana, S. 338 2003
    PublikationsstatusVeröffentlicht - 2003

    Dieses zitieren