Razgovornaja rec' v prepodavanii russkogo jazyka kak inostrannogo

Publikation: Beitrag in Buch/KonferenzbandBeitrag in Konferenzband

OriginalspracheEnglisch
Titel des SammelwerksNauc?nye tradicii i novye napravlenija v prepodavnii russkogo jazyka i literatury. VI kongress MAPRJAL, sekcija 3. Budapest 1986, 104-105 1986
PublikationsstatusVeröffentlicht - 1986

Zitat