Solidárne, ekologické a moderné Slovensko. Sociálno-demokratická alternativa sociálno-ekonomickej transformácie v novom viacročnom rámci Európskej únie.

Brigita Schmögnerová, Joachim Becker, Katarína Csefalvayová, Milan Ftáčnik

Publikation: Working/Discussion PaperWorking Paper/Preprint

OriginalspracheSlowakisch
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2020

Zitat