The rise of the New Volunteer: A longitudinal study at the Scouts and Guides Movement in Flanders: De opkomst van de Nieuwe Vrijwilliger. Een longitudinale studie bij Scouts en Gidsen Vlaanderen

Jef Deyaert, Jurgen Willems, Dimitri Mortelmans

Publikation: Working/Discussion PaperWorking Paper/Preprint

Abstract

Vrijwilligerswerk heeft sinds de intrede van de reflexieve of tweede moderniteit in het midden van de 20ste eeuw verregaande transformaties doorgemaakt, met ingrijpende veranderingen van het vrijwilligersengagement als gevolg. De belangrijkste implicatie hiervan is dat vrijwilligers, en de jongere generatie in het bijzonder, zich minder lang engageren. Engagement wordt volatiel en kortstondig. We toetsen deze tendensen aan de hand van nationale administratieve data van alle gestarte vrijwilligers bij Scouts en Gidsen Vlaanderen tussen 2000 en 2011. We concluderen dat leiding zich effectief minder lang inzet, waarbij het verschil in de duur van het engagement tussen mannen en vrouwen afneemt in de tijd. Mannen vinden we vaker terug binnen leidinggevende posities in de organisatie, maar dit verschil neemt af in de tijd. Op basis van een steekproef van 1076 gestopte vrijwilligers, blijkt dat beide geslachten significant verschillende redenen naar voor schuiven om hun engagement stop te zetten.
OriginalspracheNiederländisch
Seiten149 - 170
PublikationsstatusVeröffentlicht - 2013

Publikationsreihe

ReiheTijdschrift voor Sociologie
Nummer2
Band2003

Österreichische Systematik der Wissenschaftszweige (ÖFOS)

  • 505027 Verwaltungslehre
  • 211903 Betriebswissenschaften
  • 502023 NPO-Forschung
  • 506002 E-Government
  • 605005 Publikumsforschung

Zitat