Beleidsinformatica

Benoit Depaire, Mieke Jans, Hans Robert Hansen, Jan Mendling, Gustaf Neumann

Publication: Book/Editorship/ReportTextbook

Abstract

De rol van IT binnen het moderne bedrijfsleven is vandaag niet meer weg te denken. Naast een ondersteunende rol maakt IT het ook mogelijk om de bedrijfswerking te transformeren, de schaal van een organisatie te vergroten en de spelregels binnen een industrie te veranderen. De rol van IT in het moderne bedrijfsleven is echter geen louter technologisch of bedrijfskundig verhaal. Om het potentieel van IT binnen het bedrijfsleven te doorgronden is het essentieel dat men beide perspectieven combi-neert. Beleidsinformatica is een handboek dat erop gericht is de complexiteit van informa-tietechnologie binnen het moderne bedrijfsleven te ontwarren, met zowel aandacht voor het technologische als het bedrijfskundige. De eerste twee hoofdstukken bena-drukken de diverse rollen van IT in het moderne bedrijfsleven. Daarna wordt aandacht geschonken aan het modelleren van zowel IT als bedrijfskundige en organisatorische aspecten, met specifieke aandacht voor bedrijfsprocessen. Hoofdstukken 5 tot en met 7 behandelen diverse informatiesystemen die vandaag terug te vinden zijn op de werkvloer, gevolgd door een hoofdstuk over het plannen, ontwikkelen en beheren van deze informatiesystemen. De laatste vier hoofdstukken gaan dieper in op de meer technische aspecten zoals beveiliging, gegevensopslag, hardware, software, datacom-municatie en netwerken. Ook recente ontwikkelingen zoals het Internet of Things en de blockchain zijn opgenomen in deze uitgave. Dit handboek biedt een geschikte introductie tot het brede beleidsinformaticadomein. Zowel studenten in bedrijfskundige en informaticaopleidingen, als managers die geïn-teresseerd zijn om een basis uit te bouwen rond de rol van IT in het moderne bedrijfs-leven zullen een degelijke basis vinden in dit boek.
Original languageDutch
Place of PublicationWommelgem
PublisherVan In
Number of pages500
ISBN (Print)978-94-641-7362-8
Publication statusPublished - 2022

Austrian Classification of Fields of Science and Technology (ÖFOS)

  • 502050 Business informatics

Cite this