Big Brother is watching you! Het EHRM over geheime videosurveillance en de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs : EHRM 18 oktober 2016, no. 61838/10 (Vukota-Bojic/Zwitzerland)

Miriam Kullmann-Klocke

  Publication: Scientific journalCase note

  Original languageDutch
  Pages (from-to)39 - 41
  JournalTijdschrift Recht en Arbeid
  Issue number5
  Publication statusPublished - 2017

  Cite this