Gelijke behandeling en eerlijke kansen op de arbeidsmarkt: op weg naar discriminatievrije werving en selectie?

Miriam Kullmann-Klocke

Publication: Scientific journalJournal articlepeer-review

Abstract

Arbeidsmarktdiscriminatie blijft een hardnekkig probleem, met name voor in Nederland werk(zoek)ende mensen met een migratieachtergrond, ouderen en (zwangere) vrouwen. Omdat voor het kabinet elke vorm van discriminatie onaanvaardbaar en onacceptabel is, is het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 opgesteld. De drie pijlers van het Actieplan zijn: toezicht en handhaving, onderzoek en instrumenten en kennis en bewustwording. Deze pijlers liggen ten grondslag aan het op 7 oktober 2019 gepubliceerde conceptwetsvoorstel toezicht discriminatievrije werving en selectie. Dit conceptwetsvoorstel, dat de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs beoogt te wijzigen, bespreek ik in deze bijdrage.
Original languageDutch
Pages (from-to)85 - 88
JournalOndernemingsrecht
Issue number2
Publication statusPublished - 2020

Austrian Classification of Fields of Science and Technology (ÖFOS)

  • 505003 European law
  • 505001 Labour law
  • 505017 Comparative law
  • 505020 Social law
  • 505011 Human rights

Cite this