Odsetki za opoznienia w platnosciach po implementacji dyrektywy 2000/35/WE w Niemczech, Austrii i Polsce

Elzbieta Lemanska, Thomas Bachner

Publication: Scientific journalJournal article

Filter
Finished

Search results